ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatást a Snapsz Store Ital-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Snapsz Store Kft., székhely: 5000 Szolnok, Csokonai utca 94., továbbiakban: „snapsz ital") a www.snapszital.hu weboldal üzemeltetésével kapcsolatban a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így különösen az Adatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.

A „snapszital” a harmadik személyek (a továbbiakban: "Felhasználók") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.

1. A kezelt személyes adatok köre

A „snapszital” kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók a www.snapszital.hu weboldalon történő regisztráció, illetve a weboldalon található on-line áruházból történő rendelés során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak a „snapszital” rendelkezésére, és amelyeknek a „snapszital” által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

Regisztrációs adatok

A www.snapszital.hu oldalon végezhető online tevékenységek egy részét (pl. bejelentkezés) a felhasználó kizárólag snapszital.hu regisztrációval végezhet. Regisztráció nélkül bizonyos tevékenységekre, nincs lehetőség, de rendelés feladható, ebben az esetben az adatvédelmi tv. Hatálya alá nem tartozó módon, kizárólag a megrendelés teljesítése céljából kezeli az adatokat.

A snapszital.hu regisztráció során az adatkezelő a Felhasználó vezeték és keresztnevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát, szállítási címét, számlázási címét kezeli és tárolja. Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a Felhasználó kért-e e-mail hírlevelet

Hírlevél

A „snapszital” rendszeresen hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a „snapszital” biztosítja.

A honlapok látogatása során a www.snapszital.hu rögzítheti a felhasználó IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

”snapszital” a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a leadott rendelések teljesítése, a Felhasználókkal folytatott személyes kapcsolattartás, valamint saját célú reklámanyagoknak, így különösen rendszeres hírleveleknek, ajánlatoknak a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, vagy postai úton, esetlegesen telefonon, SMS, MMS útján történő küldésének céljából gyűjti és kezeli.

A „snapszital” által végzett adatkezelés a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az adatkezelésre a Felhasználók hozzájárulása alapján a „snapszital” által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: a „snapszital” mindenkori üzemeltetetője és a „snapszital” mindenkori alkalmazotti köre.

4. Az adatkezelés módja

Az „snapszital” a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját rendszerében - így különösen a www.snapszital.hu weboldalhoz kapcsolódó adminfelületen, saját nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeres lementéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja és kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatásban meghatározott célból kezeli.

A „snapszital” a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonsága biztosított legyen, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult és a 3. pontban nem nevesített személy ne férhessen hozzá, az adatokat jogosulatlanul ne változtassák meg, ne töröljék, az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek. Az adatkezelő mindent megtesz az adatok véletlen sérülés, vagy megsemmisülése ellen.

A „snapszital” olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A „snapszital” a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A „snapszital” által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az érintett Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult.

5. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A „snapszital” által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az érintett Felhasználók az alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Adatvédelmi törvény alapján:

6. Az adatkezelés időtartama

A „snapszital” a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Snapsz Store Kft.
Cím: 5000 Szolnok, Csokonai utca 94.
E-mail: info [kukac] snapszital [pont] hu
Adószám: 25839690-2-16

A „snapszital” jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.snapszital.hu oldalon.

A „snapszital” fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti Felhasználókat.

Amennyiben Felhasználónak olyan kérdése van, mely jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük kérdésével forduljon a „snapszital”-hoz bizalommal, az info@snapszital.hu e-mail címen.