ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

1. Üzemeltető adatai

Üzemeltető:Snapsz Store Kft.
Székhelye:5000 Szolnok, Csokonai utca 94.
Postacíme:5000 Szolnok, Csokonai utca 94.
Adószáma:25839690-2-16
Internetes honlapjának címe: www.snapszital.hu
E-mail címe:info@snapszital.hu
Képviselőjének neve:Törőcsik Anita ügyvezető
Képviselő e-mail címe:info@snapszital.hu

2. Az ÁSZF célja és hatálya

a. ÁSZF célja

Üzemeltető által kínált termékeket és szolgáltatásokat házhoz-szállítással megrendelő felhasználók jogainak és kötelezettségeinek meghatározása, a felek közötti jogviszony szabályozása.

b. ÁSZF tárgyi, személyi és időbeli hatálya

i. ÁSZF tárgyi hatálya
Az ÁSZF tárgyi hatálya az Üzemeltető által házhozszállítással kínált termékek és szolgáltatások telefonon, honlapon, e-mailben megrendelt teljesítésére terjed ki. A megállapodás egyes elemeit, feltételeit jelen szerződés, illetve annak mellékletét képező dokumentumok, és a honlapon közölt információk tartalmazzák.

ii. Az ÁSZF személyi hatálya
Az ÁSZF személyi hatálya a 6. pontban meghatározott felhasználókra (továbbiakban: Felhasználók) terjed ki. A honlap mindenki számára ingyenesen használható, a megrendelések fogadására üzemeltetett telefon normál, Magyar Telekom, nem emeltdíjas hívószám. A honlap meghatározott részei regisztráció nélkül is igénybe vehetőek.

iii. ÁSZF időbeli hatálya
1. Jelen Általános Szerződési Feltétel a honlapon való közzétételtől hatályos határozatlan időtartamig

3. Üzemeltető által felkínált termékek és szolgáltatások


4. Üzemeltető által felkínált termékek és szolgáltatások megrendelése:

4. A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag honlapon, e-mailen vagy telefonos úton, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

5. Üzemeltető által feltüntetett, telefonon közölt árak:

5. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, jövedéki adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

6. A szerződésben vásárlóként résztvevő személyek köre:

6. Az üzemeltető honlapját csak 18 év feletti személyek használhatják, terméket és szolgáltatást is csak 18 év feletti személyek rendelhetnek. A honlap csak felhasználó általi – „18. életévévemet betöltöttem” tartalmú - nyilatkozattétel után tekinthető meg. Amennyiben a megrendelt csomag szeszes italt vagy üzemeltető által nem forgalmazott, vásárló kérésére beszerzett csak 18 éven felülieknek ajánlott terméket tartalmaz és az átvevő legalább 18. évesnek, a futár által nem vélelmezhető és 18. életévének betöltését a futár kérésére hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a csomag azon része amit csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak, nem kerülhet átadásra.

7. Rendelés menete

8. A megrendelések feldolgozása, teljesítése, teljesítési határidő

A megrendelések feldolgozása hétfőtől-vasárnapig az üzlet nyitvatartási idejében történik, kiszállítás hétfőtől-szombatig 10:00 és 22:00 között, vasárnap 10:00 és 17:00 között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 20-50 perc, azonban dömpingszerű megrendelés esetén (különösen, csütörtökön, pénteken, szombaton a délutáni, esti órákban), vagy egyéb előre nem látható esemény miatt, a teljesítési határidő meghosszabbodhat. Határidőre történő teljesítésnek a rendelés leadásától számított 90 percen belüli teljesítés számít. Amennyiben a rendelés teljesítését, kivételesen csak rendes teljesítési időn túl tudja az üzemeltető teljesíteni, arról minden esetben telefonon értesíti a megrendelőt, akinek ebben az esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendelésétől, ilyenkor a megrendelőt semmilyen költség nem terhel, azonban az üzemeltető sem tartozik kötelezettséggel. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Kivételes esetben az üzemeltető fenntartja a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására is a lehetőséget, ideiglenes készlethiány vagy más előre nem látható esemény miatt részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor! Az üzemeltető fenntartja a lehetőséget a rendelés valódiságának ellenőrzésére. Amennyiben a rendeléskor megadott telefonszámon a megrendelő nem érhető el –a vásárló elérhetetlensége miatt-, egyeztetés nélkül sem köteles az üzemeltető kiszállítani a megrendelést.

9. A megrendelés ellenértékének teljesítése (lehetséges fizetési mód)

A termék/szolgáltatás ellenértékét átvételkor, a futárnak, készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel Forintban kell teljesíteni.

10. A vásárlót megillető elállási jog

10. A vásárlót a forgalmazott termékre a kézhezvételtől számított 14 napon belül indokolás nélküli (objektív, abszolút) elállási jog illeti meg. A vásárlót terhelik a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek.

10. Abban az esetben amikor a csomag vagy bizonyos része azért nem kerül átadásra, mert a vásárló nem töltötte be a 18. életévét vagy azt a futár kérésére hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a visszaszállítás költsége – ami megegyezik az ingyenes házhoz szállítás értékhatárát el nem érő rendelés arra a címre érvényes kiszállítási díjával – a megrendelőt terheli. A 18. életévét be nem töltött személy kora miatt át nem adott csomaggal kapcsolatos szabályok alkalmazandóak a megrendelő által szokásos kiszállítási időn belül, hibátlanul teljesített megrendelés át nem vétele esetén a visszaszállításra vonatkozóan.

11. A vásárlót megillető elállási jog kizárása:

A vásárlót nem illeti meg az indokolás nélküli (objektív, abszolút) vásárlói elállás joga a forgalmazott termék természeténél fogva, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában. Az élelmiszerhigiéniai, tárolási, élelmiszerbiztonsági szabályok vásárlónál való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélynek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indokolás nélküli elállás kizárt.

A vásárlót az üzemeltető által nem forgalmazott termék megvásárlása és házhoz szállítása szolgáltatásra vonatkozóan elállási jog nem illeti meg, ennek oka, hogy a szolgáltatás nyújtását ebben az esetben az üzemeltető a vásárló beleegyezésével kezdte meg.

12. Szerzői jogvédelem, felelősség:

Az Üzemeltető honlapja, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólagosan az Üzemeltető jogosult. Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni. Az Üzemeltető hozzájárul a honlap tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából.

A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Figyelemmel arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon az Üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Üzemeltető a honlap tartalmának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal.

Az Üzemeletető fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot, annak tartalmát bármikor egyoldalúan módosítsa, elérhetőségét korlátozza, megszüntesse, és nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát.

Üzemeltető a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében.

Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről Üzemeltető gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a Felhasználók által a honlap helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét azokért a károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, üzemzavarból, vagy más hasonló okból következnek be. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a szolgáltatás leállását okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítja.

Üzemeltető jogosult a 2008. évi XLVIII törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint hirdetést közzétenni. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a hirdetés sérti a jogszabályokat, a hirdetést azonnal eltávolítja az oldalról.

13. Hírlevél

13. A hírlevélre feliratkozott Felhasználók számára az Üzemeltető ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet rendszeres időközönként a Felhasználó e-mail címére. A hírlevélre vonatkozó igény bármikor visszamondható a Honlap megfelelő rovatában, illetve a megkereső e-mailben a „lemondás” linkre kattintva. Ezt követően az Üzemeltető nem küld hírlevelet a Felhasználónak.

14. ÁSZF megszűnésének esetei és feltételei

15. ÁSZF módosítása

16. Adatvédelem

Lásd jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező külön okiratba foglalt adatvédelmi tájékoztatást

17. Egyéb rendelkezések

Szolnok, 2017. június